Naar mijn idee zijn deze, toch al lang bestaande mogelijkheden om vanaf deze torens de stad te observeren, nog steeds niet bijster bekend. Een initiatief dat hier iets aan wil doen, is het dit jaar uitgegeven boek ‘Uitkijkpunten’ met een beschrijving van 30 plekken die in Amsterdam kunnen worden bezocht. Citaat van de auteurs: ‘Het idee om een boek te maken over uitkijkpunten in Amsterdam is ontstaan vanuit onze fascinatie over wat het uitzicht je allemaal oplevert.’

Fascinatie! Dat is precies het woord dat ook past bij de manier waarop veel bezoekers aan het Amsterdam Museum kijken naar de kaarten, waarop je de stad van boven kunt bekijken. En tegenwoordig kan dat uiteraard ook digitaal, zoals bij dit schilderij van Jan Micker. Het is weliswaar gemaakt omstreeks 1655, maar geeft het Amsterdam weer van circa 1540. Uiterst gedetailleerd kunnen we de stad verkennen; Micker is ons hierbij behulpzaam doordat hij rechtsonder een lijst heeft toegevoegd met 55 locaties. Fascinerend is ook dat we hier neerkijken op de stad vanaf een extreem hoog standpunt dat in werkelijkheid volstrekt onmogelijk was.

Kijk hier voor meer  informatie over dit schilderij