VAN ONS, Ted Noten

VAN ONS, Ted Noten

Noten reageerde met zijn ontwerp op de fundamentele gedachte achter het nieuwe depotgebouw, waar het Amsterdam Museum de historische collectie van de stad bewaart en onderhoudt. Het gaat om ongeveer 100.000 voorwerpen: schilderijen, tekeningen, prenten, sculpturen, gebruiksvoorwerpen, kledingstukken en sieraden. Een belangrijke (kunst) historische verzameling die in feite niet het bezit is van het museum maar van de stedelijke gemeenschap, van de Amsterdammers. Hoewel het onmogelijk is om het gebouw volledig open te stellen, is het museum ervan doordrongen dat de schatkamer een publieke rol kan spelen. De kluis moet af en toe minstens op een kier worden geopend om te laten zien dat die enorme collectie daadwerkelijk VAN ONS is. Daarom worden alle mensen die met de collectie aan het werk gaan – onderzoekers, vrijwilligers, restauratoren, kunstenaars, stagiaires – uitgenodigd om een ring aan hun vinger te schuiven. Zo vinden de ringen als een vriendelijk virus hun weg door de stad en door het land, zelfs tot in het museum in Maastricht. De vrijwilliger, die mij daar ontvangt, draagt de gele zegelring zodat ze herkenbaar is als gastvrouw van het Museum aan het Vrijthof.

Waiting Room, Philip Lüschen

Waiting Room, Philip Lüschen

Survival of the Crafts(wo)man

Vriendelijk begeleidt ze mij naar de entree van de tentoonstelling, de Waiting Room waar de bezoeker even rustig kan gaan zitten om zich voor te bereiden op de rondgang door het creatieve brein van kunstenaar Ted Noten. De verschillende kabinetten en stijlkamers, die karakteristiek zijn voor het Museum aan het Vrijthof, lenen zich goed om telkens een ander aspect van zijn artistieke talent te tonen. De vertrekken dragen intrigerende benamingen als Micromania, Radiation Invasion, Garden of Earthly Delights. Onder de titel Survival of the Crafts(wo)man worden objecten getoond die deel uit maken van de 7 Necessities, handige gereedschappen waarmee de moderne vrouw het leven naar haar hand kan zetten. Zo is er de chatelaine, van oudsher een gordel die om de middel werd gedragen en waar diverse gebruiksvoorwerpen aan hingen. Geheel in de stijl van Noten zijn het onmiskenbaar hedendaagse items waar een vrouw om verlegen kan zitten, zoals de credit card waaier, een lipstick  en ook een instrument om staande te urineren.

Chatelaine, Ted Noten

Chatelaine, Ted Noten

De sieraden, tassen en rolkoffers geven een geestig commentaar op het dagelijks leven van de moderne mens. Tegelijkertijd zijn de objecten van een grote schoonheid en technische perfectie waar zowel de kennis van moderne technieken als de beheersing van het eeuwenoude ambacht van de edelsmid uit spreekt. De tentoonstelling Ted is een lust voor het oog en een prikkeling van de zinnen. Na de route door twaalf ‘stijlkamers’ kan de bezoeker even uitblazen in de Recovery Room om dan weer terug te keren naar de minder wonderbaarlijke wereld.

Recovery Room, Ted Noten (foto: Serge Technau)

Recovery Room, Ted Noten (foto: Serge Technau)