De wateroverlast ontketende een grote saamhorigheid onder de bevolking en er vonden allerlei inzamelacties plaats in Amsterdam en elders in het land. In de collectie van het Amsterdam Museum bevinden zich tien bronzen gedenkpenningen van deze ramp. Deze werden destijds – met opbergdoosje - uitgereikt aan de hulpverleners, onder wie een aantal scholieren uit de stad, als blijk van erkentelijkheid van de gemeente Amsterdam voor hun inzet.

De fraaie gedenkpenning (diameter 6 cm.) is ontworpen door beeldhouwer/medailleur Leendert (Leo) Braat (1908-1982) en gegoten bij Koninklijke Begeer, het vermaarde atelier voor o.a. penningkunst in Voorschoten. Op de voorzijde staat een zeemonster met tussen zijn klauwen een kerk en enkele gebouwen, die het tuindorp verbeelden. Voor de kop van het monster bevindt zich een ster als teken van hoop. Op de keerzijde staat een gestrekte hand, met ook hier gebouwen van het tuindorp en onderaan de drie Amsterdamse kruisen en de initialen van de maker LPJ B(raat).

Herdenkingslepeltje overstroming Tuindorp-Oostzaan, 1960

Herdenkingslepeltje overstroming Tuindorp-Oostzaan, 1960

In onze collectie zit ook een verzilverd theelepeltje dat herinnert aan de ramp. Ook hier is prominent een helpende hand weergegeven, die de Gereformeerde Kerk als het ware optilt uit het water.

In Tuindorp Oostzaan is veel aan de weet te komen over de buurt en de ramp: de
Stichting Historisch Archief Tuindorp Oostzaan (HATO) houdt de geschiedenis van deze wijk levend. In de Museumwoning aan de Meteorenweg 174 kunnen bezoekers zien hoe het was om te wonen in deze typische bakstenen huizen uit de periode van de Amsterdams School.

Leendert Braat, Gedenkpenning watersnood Tuindorp Oostzaan, 1960

Leendert Braat, Gedenkpenning watersnood Tuindorp Oostzaan, 1960In het artikel ‘Binnen drie uur stond er bijna twee meter water in de wijk’ staan herinneringen van inwoners van destijds en foto’s van de overstroming.