Maar de borden lijken overbodig nu de Raad van State zegt dat een dergelijk verbod helemaal niet mag. Onlangs oordeelde de Raad van State, die de regering en het parlement adviseert over wetgeving, dat een gemeentelijk softdrugsverbod in strijd is met de Opiumwet. Via de Opiumwet vallen softdrugs landelijk onder verboden middelen. Dat de gemeente het bezit van softdrugs op de openbare weg nog een keer extra verbiedt, is overbodig en valt buiten de bevoegdheid van de gemeente, aldus de Raad van State.

GroenLinks in West kreeg daardoor het ludieke idee om te borden te gaan verloten. Bewoners van het stadsdeel zouden dan kunnen loten om zo’n bord.’ (…) ‘Maar GroenLinks loopt met het idee ze te verloten vooruit op de actuele gang van zaken. De borden blijven momenteel nog hangen waar ze hangen. Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer zegt dat het weghalen van de borden een zaak is van de burgemeester.’ Het blowverbodsbord maakt deel uit van de verzameling van het Amsterdam Museum. Begin dit jaar wijdden we een blog aan de vijfjarige geschiedenis van dit opmerkelijke bord, waarvoor zelfs internationale belangstelling bestond.

Kijk hier voor meer informatie over dit object