Op de omheining van het festivalterrein van De Parade (t/m 21 augustus in het Martin Luther Kingpark), is langs de President Kennedylaan een tentoonstelling van het Theaterinstituut te zien met zeventig theateraffiches die Marten Jongema in de loop van de jaren maakte, waaronder voor dit festival. Het is een eerbetoon aan de vormgever die dit voorjaar stierf. Op de expositie is zijn laatste affiche voor De Parade van dit jaar en ook zijn eerste voor De Boulevard of Broken Dreams in 1984, voorloper van De Parade; dit affiche bevindt zich in de collectie van het Amsterdam Museum.