In deze Week discussiëren we met verschillende doelgroepen over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, brengen we inspirerende projecten en best practices over het voetlicht, willen we van elkaar leren en met elkaar vooruit kijken. Wij nodigen je hierbij van harte uit om deel te nemen aan de Week van het Digitaal Erfgoed en mee te denken over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Powered by

De Week van het Digitaal Erfgoed is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt gecoördineerd door het Ministerie van OCW. DEN is, samen met de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en Digitale Collectie (DC), mede-organisator van dit evenement.

Programma

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten die op drie verschillende data en locaties zullen plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomsten zullen actuele ontwikkelingen in beleid, praktijk en kennisontwikkeling worden besproken met professionals uit alle erfgoedsectoren en met gebruikers van digitale content en diensten. Ook zal een nationale strategie voor landelijke voorzieningen voor digitaal erfgoed worden gelanceerd.

Programmadagen 1 en 2 hebben een besloten karakter: deelname is op uitnodiging. De bijeenkomst van dag 3 is voor iedereen gratis toegankelijk.

Dag 3

De derde bijeenkomst bestaat uit een dagprogramma en vindt plaats op donderdag 12 maart in Utrecht. De dag is bestemd voor managers van collectiehoudende instellingen, professionals die betrokken zijn bij beheer en behoud van digitale collecties en voor gebruikers van content. Het doel van de dag is enerzijds om deze doelgroepen te informeren, maar anderzijds ook om te discussiëren over wat de implementatie van een dergelijke strategie betekent voor (kleinere) instellingen, over voor- en nadelen, randvoorwaarden en mogelijke knelpunten.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied te maken heeft met behoud en beheer van digitale content en voor gebruikers van digitale content.

Deelname en kosten

Deelname is gratis. Registratie is verplicht en kan via dit webformulier.
Wanneer en waar
Donderdag 12 maart 2015.
Aanvang 10.00 uur tot 16.30 uur.
Bekijk het programma.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is ingericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In het NDE werkt OCW samen met DEN en de vijf grote nationale instellingen die zich bezighouden met professioneel behoud en beheer van digitale data. Het doel van het NDE is om gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen waardoor ons digitale erfgoed zichtbaar, vindbaar en houdbaar blijft. Het heeft daartoe de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ontwikkeld.

Meer informatie

http://weekvanhetdigitaalerfgoed.nl/