Zoals op deze zgn. martelaarsprent van Jan Luyken te zien is, werd het vonnis voltrokken voor het oude stadhuis op de Dam in Amsterdam. Vijfentwintig jaar later zou dit lot aan Dirk en Jacob bespaard gebleven zijn. Onder leiding van Willem van Oranje waren de Nederlanden in 1568 massaal tegen de Spaanse koning en zijn geloofsvervolgingen in opstand gekomen. De Spanjaarden, en in zekere zin ook de katholieken, werden langzamerhand verdreven en het gereformeerde geloof van de prins werd de officiële godsdienst. Deze prent is uitgeleend aan de tentoonstelling 'Machtige boeken', over de Librije van de Grote Kerk na de Reformatie in Edam in 1572. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 23 oktober.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.