Spelende kinderen zijn altijd een genot om naar te kijken. Zij waren door de eeuwen heen dan ook een dankbaar onderwerp om in beeld te brengen op schilderijen, tekeningen en prenten, maar ook op tegeltjes en zelfs driedimensionaal in miniatuurzilver.

Zo heeft de bekende boekillustrator en dichter Jan Luyken voor zijn boek ‘Des Menschen Begin, Midden en Einde’ uit 1712, dat gaat over het leven van de mens vanaf de geboorte tot en met de dood, diverse prenten met spelende kinderen gemaakt en daarbij stichtelijke motto’s en gedichten geschreven.

We zien een kind, dat met een stok probeert een houten hoepel aan het rollen te houden, op een stokpaard rijdt of aan het vliegeren is. Verder zijn er in dit boek nog prenten met hinkelende, tollende, knikkerende en bellen blazende kinderen te vinden.

Zelfs nu nog, drie eeuwen later, kunnen we kinderen de meeste van deze spelletjes zien spelen. De hier getoonde prenten zijn te vinden in een geheel handingekleurd exemplaar van deze dichtbundel. Volgens het ingeplakte exlibris behoorde het ooit tot de boekenverzameling van de Amsterdamse makelaar in suiker Isaac Meulman (1807-1868).

Kijk hier voor meer informatie over dit object