Het Amsterdam Museum is goed voorzien van Frans meubilair uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Het merendeel danken we aan het legaat van mevrouw Willet-Holthuysen, en twee iets latere ensembles zijn afkomstig uit het bezit van de familie van Loon-Borski.
Van het hier besproken Franse buffet uit 1867 was minder duidelijk hoe het in het museum terecht is gekomen. Het wordt voor het eerst in 1963 geregistreerd onder inventarisnummer KA 9403 in het museumdepot dat toentertijd gehuisvest was op de zolders van de Lommerd aan de Nes.