Het Amsterdam Museum werkt momenteel nauw samen met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam rond het project 1:1 Stijlkamers met als doel - letterlijk en figuurlijk - beweging te brengen in de collectie interieurs uit de stadscollectie. Een complete stijlkamer en diverse interieurfragmenten zijn in bruikleen gegeven voor een installatie in Het Nieuwe Instituut. Vanuit verschillende secties levert het museum expertise en helpende handen.