De tekening maakt deel uit van een reeks ontwerpen voor illustraties, die de bekende boekillustrator Bernard Picart maakte voor het zesdelige Franse boekwerk Ceremonies et Coutumes Religieuses de tous les Peuples Du Monde (...), dat op initiatief van de Amsterdamse uitgever J.F. Bernard in 1723-1734 verscheen.

Er verscheen korte tijd later ook een Nederlandse vertaling. In deze 'encyclopedie van wereldgodsdiensten' wordt uitleg gegeven over allerlei godsdiensten en religieuze gebruiken in de wereld.

Het Amsterdam Museum bezit meer van dit soort tekeningen, hoofdzakelijk ontwerpen voor het eerste en het vijfde deel, waarin de joodse en prostestantse godsdiensten worden behandeld. Picart zou zijn illustraties bij de joodse, de gereformeerde en enkele katholieke gebruiken zeer precies 'd'apres nature' gemaakt hebben.

Kijk hier voor meer informatie over dit object