Het jongetje was een kleinzoon van de gelijknamige letterkundige Isaac de Costa (1798-1860), naar wie de eerste school van protestants-christelijke huize in Amsterdam was vernoemd. Da Costa was van Portugees-joodse afkomst maar had zich onder invloed van Willem Bilderdijk (1756-1831) tot het protestantisme bekeerd. Hij was een verklaard voorstander van het christelijk onderwijs, als tegenhanger van de rooms-katholieke scholen.

De tekst op het troffelblad luidt: DIAKONIE SCHOOL DER NEDER.: HERVORMDE GEMEENTE/ DA COSTA SCHOOL ROZENGRACHT AMSTERDAM/. Op midden blad: 26 Sept: 1876/ de eerste steen/ gelegd door/ Isaac da Costa/ oud 9 jaar/ Eben-Haëzer/ tot hiertoe heeft de Heer geholpen/ 1 Samuel 7 Vs 12./. Eben-Haëzer verwijst naar de gedenksteen, die de richter Samuel oprichtte, nadat de Israëlieten de Filistijnen overwonnen hadden.

Kijk hier voor meer informatie