In de 19e eeuw ondergaat Nederland een ware transformatie. Hier ligt het begin van multinationals als Unilever en Heineken en het begin van massaproductie, massaconsumptie en massacultuur. Amsterdam wordt een dynamische hoofdstad waar buitenlandse toeristen naartoe komen om te genieten van Hollandse folklore. De tentoonstelling ‘De IJzeren Eeuw’ laat zien dat de 19de eeuw modern en roerig was, vol tegenstrijdigheden.