Deze strijdvaardigheid zou de rode draad door haar leven gaan vormen. Nadat ze een rechtszaak had gewonnen tegen haar halfbroer over de erfenis van hun vader, gebruikte ze het verkregen kapitaal om zich hard te maken voor de rechten van de vrouw. In 1889 richtte ze de Vrije Vrouwenvereeniging in Amsterdam op. Het doel was vrouwen te mobiliseren op te komen voor diens rechten op onderwijs, voogdij en de verbtering van de rechtspositie van de vrouw.

Uit die Vrije Vrouwenvereeniging kwam in 1893 het initiatief tot het oprichten van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. De kiesrechtkwestie speelde in die tijd een grote rol in de politiek, omdat nog niet alle volwassen mannen kiesgerechtigd waren. Het feit dat in deze discussie het kiesrecht van de vrouw vrijwel geen rol leek te spelen wilde Drucker met deze beweging tegengaan.

Drucker wordt beschouwd als een van de eerste Nederlandse feministen en de feministische beweging 'Dolle Mina' uit de jaren '70 is dan ook naar haar vernoemd. De strijd voor vrouwenkiesrecht werd een succes wanneer vrouwen in 1919 actief kiesrecht verkrijgen en dus mogen stemmen. Het vaandel op de afbeelding van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, dat in 1929 aan het Amsterdam Museum is geschonken, was tijdens de schenking dus al een tijd niet meer in gebruik.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.