‘Politieknokploegen’
Wat je ziet op deze foto is een demonstratie tegen de woningnood en politiegeweld in Amsterdam. Zo’n 400 a 500 studenten protesteerden op 9 mei 1970 tegen de hoge woningnood. ‘Tegen huisbazen, makelaars en hun politieknokploegen’ staat op het grote spandoek. Het woord ‘politieknokploegen’ had alles te maken met het gewelddadige optreden van de politie op de ‘nationale kraakdag’ van 5 mei. De politie had die dag verschillende panden ontruimd en had daarbij gebruik gemaakt van traangas en waterkanonnen.

Oranje Vrijstaat Vakbond
Vier dagen later gingen de studenten de straat op. Ze trokken van het Beursplein naar de Westermarkt met een groot spandoek boven hun hoofd met de woorden ‘woningnood’ erop geschilderd. Dit protest werd geweldloos beëindigd na toespraken van de linkse gemeenteraadsleden Wim van Wolff (PSP) en Roel van Duyn (Provo). Van Duyn kondigde hierbij de oprichting van een Oranje Vrijstaat Vakbond aan. Deze zou ‘de revolutie in het bedrijfsleven en in de fabrieken moeten gaan bewerkstelligen’.

Voltaire
Toen ik deze foto zag kwamen de beroemde woorden van Voltaire in me op: ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.’ Deze foto representeert iets waar wij als Nederlanders veel waarde aan hechten: de vrijheid om de straat op te kunnen gaan, te protesteren en je mening te uiten.

Deze foto van het Stadsarchief is op dit moment te zien in de gratis toegankelijke tentoonstelling ’De Mooiste Stad’ in het Amsterdam Museum.

 

Aniek Lubbers