De hardware van DDS hebben we verzameld op de Grave Diggers Party op vrijdag 13 mei 2011 in de Waag Society. De Party was de aftrap van de web-archeologische werkzaamheden voor het project re:DDS, de REconstructie van De Digitale Stad. Oud-medewerkers, oud-bewoners en web-archeologen van De Digitale Stad waren uitgenodigd om verloren herinneringen, zowel persoonlijk als digitaal, op te halen en langs te brengen. Het was een groot succes: naast vele verhalen zijn er vele floppies, schijven en servers opgegraven.

Verhuizing van De Digitale Stad (DDS)

Verhuizing van De Digitale Stad (DDS)

Op de foto's zie je onder andere de originele servers waar de virtuele stad op draaide. Voormalige systeembeheerders van DDS hebben de hardware gered uit de vuilnisbak. De servers droegen exotische namen zoals Alibaba, Shaman, Sarah en Alladin. Hun erbarmelijke staat: gekannibaliseerd (leeggeroofd; de kosten waren zo hoog in de jaren negentig dat alles wat nog werkte werd hergebruikt), of simpelweg kapot of de harde schijven waren gewist (de oorspronkelijke data was overschreven). Naast de servers zie je de hardware die we in bruikleen gekregen hebben voor onderzoeksdoeleinden.

Acquisitietraject

De hardware is naar het Collectiecentrum overgebracht voor de volgende stap: het doorlopen van het acquisitietraject van het museum. Dat betekent dat de hardware gewogen, gemeten, doorgelicht en getest wordt. Tijdens het traject wordt gekeken naar het soort object, de afmetingen, materialen, wijze van verwerving, fysieke staat, maar ook wat de relatie met Amsterdam is, de verzamelgeschiedenis, de artistieke en de technische waarde. Tot slot besluit de acquisitiecommissie wat er precies mee gedaan gaat worden.

Verhuizing hardware van De Digitale Stad (DDS)

De hardware van DDS is verhuisd naar het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum in Amsterdam-Noord, in de Back-upstraat.

Slow data

Project re:DDS startte al in het jaar 2011, vandaar dat we het een slow data project noemen, naar analogie van de slow food beweging. Ook natuurlijk vanwege de overeenkomsten in duurzaamheid en het werken met lokale producten. Op dit moment onderzoeken vrijwilligers en studenten de opgegraven DDS data. Twee bijzondere web-archeologische opgravingen, de speciaal voor DDS ontworpen publieke terminal en avatars, zijn in de vaste opstelling van het museum opgenomen. En met een aantal erfgoedpartners onderzoeken we momenteel wat er nodig is om ons digitaal erfgoed duurzaam te behouden in het project 23 Dingen Web-archeologie.

De server Alladin in het Collectiecentrum in Amsterdam-Noord met post-its met aanwijzingen die gemaakt zijn tijdens de Grave Diggers Party.

De hardware van DDS is verhuisd naar het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum in Amsterdam-Noord, in de Back-upstraat.

Burcht én schatkamer

Het Collectiecentrum aan de Back-upstraat in Amsterdam-Noord is een robuust bakstenen gebouw. De twee zijbeuken bevatten de depotruimten. Het centrale deel bestaat naast de entree met portiersloge en emballagefaciliteit op de begane grond, uit werkruimten op de verdiepingen. Het Collectiecentrum is gebouwd naar een ontwerp van Wim Quist van Quist Wintermans Architecten en vormt het onderkomen voor de ruim 90.000 voorwerpen van de collectie van de stad Amsterdam.