- Er in het totaal 669 tentoonstelling ideeën zijn ingestuurd via de Mix Match Museum website?
- Er van deze 669 inzendingen ruim 100 speciaal voor het Amsterdam Museum zijn gemaakt?
- Er in het totaal 24 verschillende ideeën uitgevoerd zijn in de 6 verschillende musea?
- Er in het Amsterdam Museum 4 tentoonstellingen zijn gerealiseerd?
- De jongste deelnemers die een eigen tentoonstelling hebben gekregen pas 11 jaar zijn?
- Het Amsterdam Museum in totaal 34 objecten en 1 reproductie toont?
- Hiervan 4 objecten uit Van Abbe Museum komen?
- 5 objecten uit het Groninger Museum komen?
- 4 objecten uit Museum TwentseWelle komen?
- 4 objecten uit het KröllerMüller komen?
- 8 objecten uit Museum Boerhaave komen?
- De overige 9 objecten uit onze eigen collectie komen?
- De Mix Match Museum tentoonstellingen in het Amsterdam Museum tot en met 26 juli 2015 te zien zal zijn?

Mix Match Museum in het Amsterdam Museum

Foto: Caro Bonink

Kijk voor meer informatie over deze tentoonstelling op onze speciale Mix Match-themasite: hart.amsterdammuseum.nl/mixmatchmuseum