Bekijk alle foto's op Flickr en op Facebook, en vergeet niet jezelf te taggen! 

Over Transmission

'Transmission' is de door Miep (1949) gekozen titel voor de fototentoonstelling waarvan zij het onderwerp is. De prachtige portretten van Miep, gemaakt door fotografen Koos Breukel en Milette Raats, vormden voor het Amsterdam Museum aanleiding om een podium te bieden aan meer verhalen van en over transgenders. Voor Miep is 'Transmission' een aanduiding voor een ongedefinieerd schemergebied, van dat wat niet vastomlijnd is, een overgang. Een dergelijk schemergebied is herkenbaar voor veel mensen uit de transgendergemeenschap. In de tentoonstelling komen daarom naast Miep nog vele anderen aan het woord. Aan de hand van voorwerpen die zij zelf hebben ingebracht, zoals een bontjas, een pridevlag en een petticoat, vertellen zij hun persoonlijke verhalen over gender, erkenning, verlangen en trots.