Herman Heijenbrock, Het Damrak bij avond met de lichtzuilen tijdens de Edison lichtweek 1929, Amsterdam Museum

Herman Heijenbrock, Het Damrak bij avond met de lichtzuilen tijdens de Edison lichtweek 1929, Amsterdam Museum

Een bod dat ze niet konden weigeren...

Toen het Victoria Hotel aanklopte bij de huiseigenaren voor de aankoop van de twee panden kwam het hotel van een koude kermis thuis. De eigenaren, kleermaker Carstens en tapper Verburgt, wilden een riant bod van 46.000 gulden niet accepteren. Zelfs Vedder had dat bod geaccepteerd! Waarom zij dit bedrag niet accepteerden is nooit precies duidelijk geworden. Wel kunnen we aan de hand van een paar historische feiten gissen naar de redenen.

Prijsspeculatie?

Kleermaker Carstens kocht in 1865 het lage pand voor 3.105 gulden. Verburgt kocht in 1883 het slanke huisje, dat hij tot dan toe huurde, voor de prijs van 14.000 gulden. Een enorm verschil! Het lijkt er op dat Verburgt anticipeerde op de aankoop van zijn pand. 1883 was namelijk ook het jaar dat de N.V. Victoria Hotel werd opgezet. Misschien dacht hij een nog hoger bedrag voor zijn pand te krijgen. Het verklaart niet waarom Carstens niet verkocht. Misschien wilde hij wel helemaal niet verhuizen. We kunnen er alleen naar raden.

J.M.A. Rieke, Texelse Kade voor de bouw van het Victoria Hotel 1889, Stadsarchief Amsterdam

J.M.A. Rieke, Texelse Kade voor de bouw van het Victoria Hotel 1889, Stadsarchief Amsterdam

‘Wij bouwen om u heen’

Toch werd met er de bouw van het Victoria Hotel begonnen. Dit werd ook in de Amsterdamse pers ter sprake gebracht. Op 10 juni 1889 stond in de Amsterdamsche Courant over de aanstaande bouw: ‘’De perceelen van den kleermaker Karsten en den slijter Verburgt werden wegens te hooge eischen niet gekocht en zullen vermoedelijk worden ingebouwd." Het was dus al snel duidelijk dat om de twee panden heen gebouwd zou worden.

Als een vader met twee kinderen

Bij de feestelijke opening van het Victoria Hotel in 1890 werd opnieuw aandacht geschonken aan de twee door het hotel ingesloten huisjes. Het Algemeen Dagblad stelde dat de twee kleine huisjes ’’wanneer zij er wat jonger uitzagen, wel de kinderen van het Victoria-Hotel konden lijken.’’ Een beeldspraak die de lezers van het boek Publieke Werken zeker bekend voor zal komen. Vedder maakte deze gelijkenis namelijk ook in het boek.

Onbekend, Reclame Victoria Hotel

Onbekend, Reclame Victoria Hotel

Geruchten

Toen het Victoria Hotel in 1905 besloot om uit te breiden, staken geruchten de kop op over een bod op de twee huisjes. Eén van de huiseigenaren liet zich daarom horen in de pers en verklaarde dat er geen bod op één van de huisjes was gedaan.

Hij kreeg bijval van de directeur van het Victoria Hotel: ‘’De directie acht het onnoodig de zeer hooge prijzen te betalen, die de eigenaars voor deze perceelen verlangen, omdat de zeer weinige ruimte, die door aantrekking van de huisjes eventueel verkregen zou worden, een hooge aankoopsom niet wettigt.’’ 

Cultureel Erfgoed

Tegenwoordig zit er een souvenirwinkeltje in de twee huisjes: de Victoria Gift Shop. Het is geen onderdeel van het Victoria Hotel, wat de naam wel suggereert. We kunnen je ook geruststellen: de huisjes zullen niet snel verdwijnen. Het Victoria Hotel is namelijk sinds kort samen met de twee huisjes een beschermd monument. Ze kunnen dus niet zomaar gesloopt worden.

Ben je benieuwd naar nog maar verhalen over Publieke Werken? Download dan nu de izi.TRAVEL app en loop de stadswandeling door het Amsterdam van Walter Vedder.