Restant van een woning in Nieuwendam. Foto uit boek ‘Nood aan den dijk’

Restant van een woning in Nieuwendam. Foto uit boek ‘Nood aan den dijk’

Na de ramp

Het zou (slechts) een half jaar duren voordat de polders weer droogvielen, maar de impact van de ramp was enorm. Er werd vaart gezet achter de plannen voor de Zuiderzeewerken: de bouw van de Afsluitdijk en de transformatie tot IJsselmeer, met inbegrip van grootschalige inpolderingen.

Landelijk Noord bij Amsterdam

Een ander gevolg was de annexatie door Amsterdam van ‘landelijk Noord’ met zijn zeven kerkdorpen: Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp. Deze kleine, armlastige gemeenten konden de problemen rond het herstel van het gebied, de dijken en de wegen niet aan en kwamen zelf met het verzoek bij Amsterdam te worden gevoegd. Ook werden de vele kleine waterschappen vervangen door het nieuwe hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier.

Scholtus, D., Watersnood 1916, bronzen herinneringspenning, Collectie Amsterdam Museum

Scholtus, D., Watersnood 1916, bronzen herinneringspenning, Collectie Amsterdam Museum

Herdenkingsjaar 2016

Met het naderende jaartal 2016, ‘een eeuw na de overstroming’ in het vizier, sloegen diverse organisaties de handen ineen om de vergeten ramp te herdenken door een variëteit aan initiatieven.

Voor- en achterzijde van een Watersnoodmedaille, 1916. Foto uit boek ‘Nood aan den dijk’

Voor- en achterzijde van een Watersnoodmedaille, 1916. Foto uit boek ‘Nood aan den dijk’

Op de eerste plaats willen we hierbij noemen het boek ‘Nood aan den dijk’ over de ramp in de dorpen van landelijk Noord, dat in Het Parool lovend is besproken (13 januari 2016):

“De historische kring van Amsterdam-Noord ging twee jaar geleden op zoek naar verhalen over de stormvloed, en haalde een aantal persoonlijke verhalen, verslagen en dagboekfragmenten boven water over de ontreddering in het ondergelopen land. Het resulteerde in een prachtig boek, ‘Noord aan den dijk’, dat afgelopen zaterdag in de kerk van Ransdorp ten doop werd gehouden, dezelfde kerk waar honderd jaar geleden koeien een veilig onderkomen vonden toen het water steeg.”

Het rijk geïllustreerde boek is te bestellen bij het Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

Voorkant boek ‘Nood aan den dijk’, met foto van Zunderdorp tijdens de watersnood

Voorkant boek ‘Nood aan den dijk’, met foto van Zunderdorp tijdens de watersnood

Voor andere activiteiten in het kader van het Herdenkingsjaar 2016 verwijzen we naar onderstaande websites:

Water Kust Land

Waterlandse Vloed