Vanuit het waarom (met welk doel), het wat (welke materialen) en het voor wie (de gebruikers), wordt in de publicatie ingegaan op het hoe van het duurzaam behoud van de collecties. Het document biedt een raamwerk met de complete levenscyclus van digitale objecten: van instroom, opslag, beheer tot het verlenen van toegang tot dat object.


Wat ís digitale preservering? 

Onder het begrip digitale preservering wordt binnen het beleidskader van Beeld en Geluid het volgende verstaan:

  • Het geheel aan activiteiten en processen dat noodzakelijk is voor de intellectuele en technische instandhouding van de digitale collecties door de tijd heen, met als doel de collecties duurzaam toegankelijk te houden voor de gebruikersgroepen.

Hoofddoel van digitale preservering is het behoud van integriteit en authenticiteit van de digitale objecten. Beeld en Geluid hanteert de volgende definities:

  • Integriteit: Het object is aantoonbaar ongewijzigd op het niveau van de bitconfiguratie.
  • Authenticiteit: Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar ongewijzigd sinds de aanlevering of er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.

 
Download

Lees de publicatie "Digitale Preservering Beeld en Geluid: Beleid, Standaarden en Procedures".

De auteur Annemieke de Jong schreef eerder in 2006 "Het Boek van Zand: ontologie van het digitaal archief" (pdf).