Na mijn studie ben ik werkzaam geweest bij een bureau dat zich specialiseerde in het faciliteren van kwalitatief marktonderzoek. Klanten als Unilever, Coca Cola en Procter & Gamble wilden weten hoe hun producten door het publiek werden ervaren. Een goede leerstoel voor mij. Toch wilde ik de minder commerciële kant op en communicatie toespitsen op iets waar ik zelf ook passie voor heb: musea.

Onderzoek naar maatschappelijke effecten

Toen ik in 2007 begon aan een tweede master Museumstudies, ook aan de UvA, merkte ik al gauw dat onderzoeksmethoden in de studie erg verschilden van mijn eerste studie. Werden  er in mijn eerste studie vaak conclusies getrokken met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data, gebeurde dat in de geesteswetenschappen vooral via kwalitatief onderzoek. Vaak kwam ik de behoefte aan inzicht in het bereiken van maatschappelijke effecten tegen en het gebrek aan kennis over het meten hiervan. Ik dacht: leuk, ik kan misschien iets toevoegen!

Ik besloot hier mijn scriptie over te schrijven. Ik legde de focus op methoden die kunnen worden toegepast bij het uitvoeren van onderzoek naar maatschappelijke effecten van museale activiteiten. Zeker relevant voor onze werkgroep Publieksonderzoek.

Mijn verwachtingen van deze werkgroep

Mijn verwachting t.a.v. de werkgroep is dat we een bruikbaar handzaam basisgrid zullen opleveren die toe te passen is op de grote verscheidenheid aan producten die we als AHM aanbieden. Met het grid kunnen we doelstellingen over lange termijn monitoren en lange termijn effecten mogelijk vaststellen. Daarnaast kun je het effect van verschillende producten met elkaar vergelijken. Heel nuttig dus!

Heb je vragen of wil je iets kwijt over publieksonderzoek; f.howessmith@amsterdammuseum.nl