Papier vergaat, computers crashen. In vier woorden samengevat waarom UNESCO het programma 'Memory of the World' heeft opgezet. Het programma stimuleert het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben. Onder de documenten zijn de dagboeken van Anne Frank, de oudste bewaard gebleven Koran, de originele filmnegatieven van The Wizard of Oz en de rechtbankverslagen van het Mandelaproces.

Bekijk het filmpje van UNESCO: 


Nominaties insturen

Nederlandse instellingen die bijzonder documentair erfgoed in hun collectie hebben kunnen een nominatie indienen. De deadline voor het insturen van nominaties is 31 maart 2016.

Bekijk het:


Digitale Duurzaamheid

In de komende twee jaar staan er drie projecten op het programma 'Digitale Duurzaamheid' van de Nationale UNESCO Commissie (zie het Werkprogramma 2016-2017) om het digitaal erfgoed langdurig te bewaren: 

  1. Memory of the World. Het Memory of the World Register bevat documenten die van uitzonderlijke betekenis zijn voor de wereld. De Nationale UNESCO Commissie en het Nederlands Nationaal Memory of the World Comité ondersteunen Nederlandse nominaties voor het Register en stimuleren bredere kennis van en waardering voor documentair erfgoed via het Memory of the World programma, zowel bij het grote publiek als bij de Nederlandse bewaarinstellingen. De Commissie zal, bij de herziening van de regels in 2016, good practices inbrengen. Ook zal samen met het ministerie en de Permanente Vertegenwoordiging een bijeenkomst worden georganiseerd met Nederlandse experts en diplomaten van enkele belanghebbende landen. Bovendien zet de Commissie zich in voor nieuwe regels die meer ruimte scheppen voor nominaties van born digital erfgoed.
  2. PERSIST. De Nationale UNESCO Commissie werkt in het UNESCO project PERSIST (Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally) samen met bewaarinstellingen, overheid en de ICT sector om duurzaam bewaren van digitaal erfgoed mogelijk te maken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de partijen bijeen te krijgen en de discussie te starten. Komende jaren zal de rol van de Commissie veranderen. De huidige internationale rol van de Commissie zal gradueel in 2016 worden overgedragen aan andere partijen. De Commissie blijft internationaal betrokken.
  3. Campagne digitale duurzaamheid. Afgelopen jaren is veel door de Commissie geïnvesteerd in digitale duurzaamheid (o.a. PERSIST). Het onderwerp leent zich uitstekend voor een bredere doelgroep. In 2016 zal in samenwerking met het Nederlands Memory of the World Comité en mogelijk ook anderen een campagne gericht op een breed publiek gestart worden om het publiek beter bewust te maken van het probleem van digitale duurzaamheid voor hun persoonlijk erfgoed. Het streven is om de eerste ervaringen te delen met andere UNESCO lidstaten op de Memory of the World Conferentie in december 2016 in Abu Dhabi.


Lees verder:

 

 

Loss of Cinematographic Heritage

http://www.unesco.org/webworld/virtual_exhibit/safeguarding/expo01.html