Amsterdam Museum, inv.nr. 643, bruikleen Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Meer informatie over dit kunstwerk in de Collectie online