Amsterdam Museum, inv.nr. SB 6349, bruikleen van het Stedelijk Museum

Meer informatie over dit kunstwerk in de Collectie online