Amsterdam Museum, inv.nr. SB 6338, bruikleen Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie over dit kunstwerk in de Collectie online