Itzkovitch en Van Lit begonnen hun project in 2013 met één enkele vraag: is het mogelijk om religieus en homoseksueel te zijn in Nederland? Een zoektocht door heel Nederland volgde. Tijdens het langdurige proces van research en fotograferen bleek dat veel homoseksuelen, ondanks de moeilijke positie waarin zij soms verkeren, toch inspiratie en kracht uit hun geloof halen en dit geloof blijven aanhangen. De fotografen kozen voor geënsceneerde beelden in een klassieke stijl. Attributen en houdingen refereren op subtiele wijze aan het specifieke geloof.

Activiteiten

Gedurende de tentoonstellingsperiode vinden in het Bijbels Museum én op verschillende locaties in het land activiteiten plaats rond het thema religie en homoseksualiteit.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig fotoboek. Naast de portretten bevat de publicatie een essay van Dr David Bos, godsdiensthistoricus en socioloog (UvA/VU). Ook zijn er korte monologen opgenomen, opgetekend door journalist Iris Ludeker. In de monologen vertellen vijf geportretteerden waar ze zich thuis voelen in hun religie en waar niet.

Fotografen

Hadas Itzkovitch (1977) is in Israël geboren en woont en werkt sinds 1997 in Amsterdam. Zij studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Anya van Lit (1968) studeerde fotografie aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost in Breda. Itzkovitch en Van Lit behandelen in hun werk vaak sociaal-maatschappelijke onderwerpen, met een nadruk op de verhouding tussen individu en samenleving. 'I believe I am gay' is het eerste gezamenlijke project van de kunstenaars.