Het UNESCO-NL-scholennetwerk maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk met circa 9700 scholen, waarbij UNESCO-thema’s structureel en schoolbreed aan de orde komen.

Tijdens de docentenbijeenkomst  worden ervaringen uitgewisseld. De aanwezige docenten vertellen over en inspireren elkaar door projecten op hun scholen waarin (één van) de vier thema’s van UNESCO centraal staan. Ook worden de uitdagingen besproken waar docenten tegen aan kunnen lopen bij het vormgeven van het UNESCO-profiel.

Twee instellingen zijn uitgenodigd om iets meer te vertellen over de projecten waaraan zij bezig zijn. Dit zijn projecten die aansluiten bij de UNESCO-thema´s. The Mobile Educator van de Universiteit Leiden en Voices of Tolerance van Museum Ons’ Lieve Heer op Solde. Dit museum met de verborgen zolderkerk is immers een uitgelezen plek om je te bezinnen op het omgaan met verschillen in religie, cultuur en identiteit. De waarde van tolerantie kan als basis voor welvaart en vrede worden beschouwd.

Voices of Tolerance is een project dat aansluit bij ‘ De UNESCO Verklaring van de Principes van Tolerantie’. Dit project heeft de Internationale Dag van de Tolerantie omarmd -  Tolerantie gaat over respect, samenwerking en de dialoog tussen verschillende culturen, samenlevingen en mensen. Kenmerkend voor Voices of Tolerance is dat het (v)mbo-cholieren een prominente stem geeft.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie van Mirjam Sneeuwloper over Voices of Tolerance en de ambities van dit project. Zij betrekt David Knibbe, geschiedenisdocent op het Metis Montessori College in Amsterdam bij haar presentatie. Knibbe heeft met één van zijn klassen meegedaan aan de pilot van Voices of Tolerance en vertelt hier vol enthousiasme over. De aanwezige docenten zien een duidelijk verband met de pijlers van UNESCO, de mogelijkheden binnen hun eigen school en geven input hoe dit project kan werken op het (v)mbo.

In de komende weken neemt het projectteam Voices of Tolerance contact op met de aanwezige UNESCO-scholen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om samen in dit project te stappen en  - een bescheiden  - bijdrage te leveren aan een vreedzame samenleving.