Het idee achter de Aids Memorial Quilt ontstond in San Francisco in 1985. Al ruim vijf jaar woedde de nieuwe ziekte aids hevig onder de grote homogemeenschap van de stad. Ondanks de vele slachtoffers die de ziekte eiste, ondernam de Amerikaanse overheid, en in het bijzonder president Reagan, nauwelijks actie tegen de epidemie. Volgens velen was dit omdat aids met name gemarginaliseerde groepen onder de bevolking trof. Om de zichtbaarheid van de epidemie onder het grote publiek te vergroten, bedacht homorechten-activist Cleve Jones het concept van de Aids Memorial Quilt. 

Hij riep nabestaanden op om gedenkdoeken (naamvlaggen) te maken voor hun gestorven geliefden. Acht aan elkaar genaaide naamvlaggen vormden samen een blok van vier bij vier meter, de blokken naast elkaar vormden samen een grote, bontgekleurde lappendeken (quilt). Bij de eerste tentoonstelling in Washington DC in 1987 besloeg de totale Aids Quilt ongeveer een voetbalveld. In totaal waren toen 1920 namen vertegenwoordigd op de Quilt. Tegenwoordig zijn dat er ongeveer 48.000.

Nederland

Ook in Nederland werden de eerste gevallen van aids begin jaren ’80 geconstateerd. Mede dankzij een verder gevorderde homo-emancipatie, en een beleid dat vanaf het begin af aan gericht was op het voorkomen van paniek, heeft aids in Nederland nooit dezelfde stigmatiserende en angstopwekkende werking gehad als in de Verenigde Staten. Toch heeft de ziekte in Nederland ook flink zijn sporen nagelaten. 

Geïnspireerd door het Amerikaanse voorbeeld begonnen mensen in Nederland ook naamvlaggen voor de Aids Memorial Quilt te maken. In 1988 vervaardigde Gart Zeebregts de eerste Nederlandse naamvlag, gewijd aan de in Amsterdam overleden Russische pianist Youri Egorov. Op de vrieskoude Wereldaidsdag in december 1988 presenteerden nabestaanden de eerste Nederlandse naamvlaggen op de Dam in Amsterdam. "Het was super koud, maar zo bijzonder om daar in een kring omheen te staan, met die fakkels. Dat is nooit meer uit mijn ziel weg te snijden", aldus Etty, moeder van de in 1988 overleden Hendrik Jan van der Vis. Begin jaren '90 groeide de Nederlandse Aids Memorial Quilt snel.

Inmiddels zijn er 29 en een halve quiltblokken gemaakt voor ongeveer 350 mensen die zijn overleden aan aids. Dat is 8% van de grofweg 4500 Nederlandse aidsslachtoffers, het percentage is vergelijkbaar met Amerika, waar 48.000 naamvlaggen zijn gemaakt van de ruim 650.000 mensen die zijn overleden aan aids. De Nederlandse quiltblokken worden op het moment ondergebracht in verschillende musea, waaronder het Amsterdam Museum.