De kerk verbindt religie en het LHBTI-leven met elkaar. Misschien niet iets wat de mensen die 350 jaar geleden zijn geschilderd zich konden voorstellen. Aan de andere kant…. vroeger dienden deze en andere kerken ook als ‘cruising-area’.

In de tijd van dit schilderij, 1661, bestond het woord homoseksualiteit niet. Het begrip ‘de daad van Sodomie' werd gebruikt voor de tegennatuurlijke zonden die niet genoemd mocht worden: homoseksuele handelingen. De term ‘Sodomie’ vindt zijn oorsprong in het Bijbelverhaal Sodom en Gomorra. Deze oude steden werden door God verwoest omwille van de zonden van hun inwoners.