Vrijheid, gelijkheid en broederschap. De invloed vanuit Frankrijk op de grondwet is groot; onze eerste grondwet (1798) is geschreven naar Frans voorbeeld, 13 jaar voordat Napoleon op zijn paard Amsterdam binnenreed. 

In 1811, het jaar van de intocht van Napoleon, wordt homoseksueel gedrag in Nederland gedecriminaliseerd na tachtig jaar van heftige vervolgingen. Van letterlijk een doodzonde werden homoseksuele contacten in de privésfeer helemaal vrij, want een zonde was nog geen misdaad.

Precies een eeuw later – in 1911 – werd echter het nieuwe strafrechtartitel 248bis ingevoerd, als onderdeel van de Zedelijkheidswet. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de meerderjarigheid van homoseksuelen ten opzichte van heteroseksuelen met betrekking tot seksueel contact. Heteroseksuelen mochten vanaf hun 16e jaar seksueel contact hebben, terwijl homoseksuelen strafbaar werden gesteld als ze seksueel contact hadden onder de 21 jaar.

Een van de memorabele overwinningen van de Nederlandse homobeweging is de afschaffing van dat artikel in 1971.