Van der Laan hoopte met deze tentoonstelling een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Om bezoekers na te laten denken over de toekomst van de stad kon (anoniem) gereageerd worden op stellingen. Bij elk thema van de tentoonstelling (Toerisme, Vrijheid, Wonen, Economie, Verkeer, Nieuwe Amsterdammers en Stadsuitbreidingen) konden bezoekers kiezen uit drie stellingen.

In totaal is er ruim 50.000 keer gestemd. Bij een aantal thema's zijn de meningen evenredig verdeeld, zoals bij het thema Toerisme en Stadsuitbreidingen. Opvallend is ook het resultaat bij Verkeer, waarbij de auto plaats moet gaan maken voor meer openbaar vervoer in de stad. Vrijheid is belangrijk, maar veiligheid ook. Het beeld dat coffeeshops en prostitutie bij het tolerante Amsterdam hoort is niet populair. Op het gebied van Economie is het overgrote merendeel het eens dat er moet worden ingezet op duurzaamheid en minder op de groei van internationale bedrijven. Maar de resultaten laten tot slot wel zien dat Amsterdam een plek is waar iedereen welkom is, met een balans tussen geboren Amsterdammers en nieuwkomers.

Hieronder een overzicht van de resultaten per stelling. Dank voor alle bezoekers die hebben gestemd.

Toerisme.jpg

Toerisme.jpg

Alle rechten voorbehouden
Vrijheid.png

Vrijheid.png

Wonen.png

Wonen.png

Economie.png

Economie.png

Verkeer.png

Verkeer.png

NW-Amsterdammers.png

NW-Amsterdammers.png

Stadsuitbreiding.png

Stadsuitbreiding.png