http://www.adlibug.nl/2018/09/07/najaarsbijeenkomst2018/

 

Adamlink is een Adamnet project, dat Amsterdamse collecties (en collecties Amsterdam betreffend) beter wil verbinden. In het kader van Adamlink heeft het Amsterdam Museum haar collectiegegevens uit Adlib als Linked Open Data gepubliceerd. Wat hebben we hiervoor gedaan en hoe kunnen andere Adlibgebruikers dit ook doen? Lees meer over dit project op de projectpagina https://www.oba.nl/actueel/adamlink.html