Gezien het idee om meer te willen doen met de rijke en lange historie van het gebouw – 'sense of place' – lijkt het mij interessant om (behalve inzetten op oude functies van ruimten) ook meer te doen met namen van personen die direct of indirect een rol hebben gespeeld in de historie, bijv. in de totstandkoming van (onder)delen van het gebouw of mensen die een bepaalde functie hebben gehad. Een concreet voorstel voor deze ruimte zou kunnen zijn: de naam van een van de boekhouders. Hiermee maak je ook gelijk een impliciete link met de functie van deze ruimte als voormalig boekhouderskantoor. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Claes Heijndrichs (te zien op het schilderij van J. Ovens). Daarnaast zou je ook kunnen denken aan Gilles A. Haringman.