Evenals zijn vader studeert Willem rechten in Leiden en hij is een vlugge student: Willem promoveert in 1772, mogelijk nog geen 21 jaar oud. Het is de start van een glansrijke carrière. Hij treedt in dienst als admissieadvocaat bij het Hof van Holland en wordt al snel raadsheer van de Hoge Raad van Holland. In 1806 wordt hij benoemd tot Procureur-generaal van het Hoog Nationaal Gerechtshof. Als President van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Amsterdam onthaalt hij Napoleon.

Van Oud-Haarlem verliest zijn hart aan Charlotte Elisabeth von Scholten, dochter van Joost Gerhard, Ridder der Danebrogsorde en Adelheid, Baronnesse von Kleist. In 1791 wordt de liefde met een huwelijk bezegeld. Charlotte schenkt haar man twee kinderen.
Willems schoonvader is Generaal der Infanterie in Deense Dienst. Willem, inmiddels Scholten van Oud-Haarlem, is enige tijd secretaris en raadsheer van de Deense Legatie; de Deense diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag. Hij lijkt erop dan zijn schoonvader Willems kandidatuur voor deze post bepleit heeft.

Op 23 september 1816 overlijdt Willem. Hij leeft voort in het monumentale werk van Matthieu van Bree; de ‘Intocht van Napoleon, 9 oktober 1811’. Om de restauratie van dit op meerdere plekken geschonden werk te kunnen bekostigen roept het Amsterdam Museum de hulp in van het publiek. Via het 'hart' kun je bijdragen aan het herstel van het immens grote doek. De restauratiewerkzaamheden zullen te zijner tijd in de Schuttersgalerij plaatsvinden. Ook voor die tijd ben je van harte welkom om De Intocht van Napoleon te Amsterdam te komen bekijken. De Schuttersgalerij is tijdens openingsuren van het museum vrij toegankelijk.