Woensdag 7 december 2016 staat in het teken van: Hooglied, Paradijs en De toren

Tijd:              15.30 – 16.30 uur
Spreker:        Aldwin Kroeze
Deelname:    € 17,50 per lezing
Aanmelden:   via rsvp@bijbelsmuseum.nl (o.v.v. datum, naam, aantal personen)