Groene kamer in het Stedelijk Museum

De Groene Kamer opgesteld bij het Stedelijk Museum Amsterdam, ca. 1972.

Het is bijzonder dat een dergelijk object uit ons depot is gekomen en veel Amsterdammers het nu weer kunnen zien; het pand aan de Prins Hendrikkade zal gebruikt gaan worden als scholingslocatie voor de Amsterdamse gemeente-ambtenaren, onder de naam ‘Amsterdams School’. Er wordt gerekend op zo’n 16.000 gebruikers per jaar!

In mijn verslag (download) wordt het onderzoek van de Groene Kamer én de terugplaatsing van de schoorsteenboezem en schoorsteenmantel beschreven - de belangrijkste en meest gedecoreerde elementen van dit interieur. De plaatsing van een historisch interieur is altijd een buitengewoon arbeidsintensief proces, maar het eindresultaat mag er wezen.

Eindresultaat

Het prachtige resultaat!

Groene Kamer in westvleugel SMA (ca. 1920)

De groene kamer in de westvleugel van het SMA (ca. 1920), met aanvankelijk links van de schouw een doorgang. Na de tweede inbouw van 1948 in de oostvleugel van het SMA zou de doorgang zich rechts van de schouw bevinden.

Schoonmaak van de onderdelen

Schoonmaak van de interieuronderdelen door Thijs van de Gevel.

Aanvoer

Aanvoer van de houten onderdelen van de boezem.

Constructie draagframe

Montage van de boezem.

Plaatsing van gerestaureerde schoorsteenmantel

Plaatsing van de gerestaureerde marmeren schoorsteenmantel. Steenrestaurator Tobias Snoep en collega’s waren verantwoordelijk voor de restauratie en inbouw van de schoorsteenmantel. Ook is door hen het ontbrekend stucwerk bij het plafond aangeheeld.

Opbouw schoorsteenmantel Groene Kamer

Schoorsteenmantel en schoorsteenspiegel van de Groene Kamer tijdens de opbouw door Snoep en Vermeer.

Kopie schilderstuk Jacob de Wit

Er werd een kopie geplaatst van het schoorsteenstuk van Jacob de Wit uit 1732 (obj.nr KA 16012). Zichtbaar is hoe hij met de natuurlijke lichtval in de kamer rekening hield. De ramen zitten links van de schouw; de schaduwen in het geschilderde reliëf zijn dus rechts van de figuren. Bovendien heeft de Wit de schaduw geschilderd van het lijstwerk rond het schoorsteenstuk.

Inbouw haardplaten

De inbouw van de haardplaten.

 

Lacunes vullen, schuren en retoucheren

Interieuronderzoekers-restauratieschilders Karin van der Lem en Martine Postuma de Boer leggen de laatste hand aan de afwerking van de boezem.

Restaurator Jaap Boonstra

Restaurator Jaap Boonstra werkt af.