Bedoeking face-down

Zoals gezegd is voor het activeren van de hechtkracht van de opgespoten hars warmte nodig. Het gehele schilderij is in overzichtelijke segmenten gedoubleerd. Hiervoor is er een constructie gemaakt waarbij er twee warmtebronnen op een bepaalde hoogte boven het oppervlak hangen. De afstand is vooraf door tests vastgelegd en tijdens het proces continu met infrarood-thermometer gecontroleerd. Na bereiken van de gewenste temperatuur zijn de doeken met druk o.a. door behulp van een rubberen rol met elkaar verbonden.

Een voorwaarde die aan de bedoeking is gesteld is de reversibiliteit (omkeerbaarheid); de hechtkracht van de verlijming is stabiel genoeg maar beide doeken kunnen later zonder veel inspanning en zonder schade aan het origineel van elkaar worden gescheiden.

De restauratie van De intocht van Napoleon te Amsterdam wordt uitgevoerd door Restauratieatelier Amsterdam onder leiding van Kathrin Kirsch en Andreas Siejek met ondersteuning van enkele project medewerkers. Gedurende de eerste fase van het restauratie traject van begin juli tot begin oktober 2011 stond de conservering (het in stand houden) van het schilderij in het middelpunt. Bekijk meer foto's van de restauratie op het Flickr account van het Amsterdam Museum.