In 1091 stelde het Concilie van Benevento officieel Aswoensdag vast als het begin van de veertig dagen durende vastenperiode voor Pasen. Hiermee werd het feesten in deze maand weliswaar danig ingeperkt, maar het nam niet weg, dat men zich vóór die ‘voedselarme’ periode -als vanouds- nog even flink te buiten ging aan uitbundig feesten met volop eten en drinken daarbij: Carnaval met als absoluut eindpunt: Vastenavond, de avond vóór Aswoensdag, om 12 uur ’s nachts.
Het is dan natuurlijk ook niet verwonderlijk dat makers van maandprenten vaak het carnavalfeest uitkozen als typerend kenmerk voor het uitbeelden van de maand februari. Zo ook Casper Luyken (1672-1708), die op deze februariprent een uitbundig dansende nar laat zien, voorzien van de nodige attributen om lawaai te kunnen maken. Op de achtergrond een stoet van vreemd uitgedoste mensen op weg naar de herberg, waar volop eten en drinken te verkrijgen was, zoals blijkt uit een ringvormig brood en een drinkkan die aan een (vlaggen?)stok boven de deur hangen. Het sterrenbeeld Vissen staat in de linkerbovenhoek.

Kijk hier voor meer informatie over dit object