amsterdam museum
 

Collectie Luyken

De grootste Luyken verzameling ter wereld

De Luyken collectie van het Amsterdam Museum bestaat uit ruim 12.000 losse prenten, waaronder ook tekstfragmenten uit boeken, ongeveer 1150 tekeningen en ongeveer 1000 boekbanden. Hiermee wordt deze verzameling van het werk van Jan en Casper Luyken beschouwd als de grootste ter wereld.

De oorspronkelijke verzamelaar, Christiaan Pieter van Eeghen, breidde zijn collectie uit door van tijd tot tijd andere Luyken-verzamelingen in hun geheel of gedeeltelijk aan zijn eigen verzameling toe te voegen.

Van bijna alle 4500 verschillende boekillustraties, die de Luykens samen gemaakt hebben, is er minimaal één exemplaar in de collectie aanwezig, hetzij in losse vorm hetzij als illustratie in een boek. De tekeningen zijn vrijwel allemaal ontwerpen voor de boekillustraties. Van de boektitels ontbreekt een klein aantal nog geheel. Waar mogelijk worden bestaande leemtes in de collectie nog steeds aangevuld.