De verzamelingen van andere belangrijke Luyken-verzamelaars uit zijn tijd, zoals E.W.J. Bagelaar, J.Ph. van der Kellen en J. van der Vlugt, heeft Van Eeghen niet in hun geheel kunnen bemachtigen. Toch zijn uiteindelijk enkele prenten, boeken of tekeningen hieruit in zijn verzameling terecht gekomen.

Overeenkomstig zijn wens schonken de kinderen van Van Eeghen na zijn overlijden de gehele collectie aan de stad Amsterdam.