amsterdam museum
 

Religie

Bijbel en geloof in prent

Bijbelprenten waren vaak een hulpmiddel bij het begrijpen van bijbelteksten. Lange tijd gebruikten uitgevers oude bijbelprenten telkens weer opnieuw. In het eerste kwart van de achttiende eeuw kwam hierin verandering. Er ontstond een opleving in de vraag naar nieuwe bijbelprenten.

Het is niet verwonderlijk, dat de streng gelovige Jan Luyken hiervoor regelmatig een opdracht kreeg. Van het begin af hield hij zich al bezig met dit genre. Zijn eerste serie bijbelprenten verscheen in 1680.

Daarnaast is hij bekend om zijn zogenaamde ‘martelaars’prenten. Hij verbeeldt hierin de martelingen, die allerlei mensen om hun geloof hebben moeten ondergaan, bijvoorbeeld Willem Jansz uit Durgerdam, veroordeeld tot de brandstapel, of de steniging van Stefanus in Jeruzalem.

Verder heeft Luyken ook nog een groot aantal andere kerkelijk historische gebeurtenissen in prent uitgebeeld, zoals geloofsvervolgingen waarvan de vlucht van de protestanten uit Frankrijk een voorbeeld is.