Plaats: De aula van de Universiteit van Amsterdam, de Oude Lutherse Kerk (ah Spui) te Amsterdam, Singel 411, 1012 WN  Amsterdam

Tijd: aanvang 16.00 (precies).

Oratie is openbaar