Amsterdam is een internationale stad, door migratie, handel en het koloniale verleden, door toeristen en expats. Het stadsbestuur onderhoudt relaties met een groot aantal steden en regeringen. Als teken van vriendschap en respect worden cadeaus en symbolische stadssleutels uitgewisseld. Het Amsterdam Museum beheert ruim tweeduizend van dergelijke relatiegeschenken uit de periode na 1945.

Ook voor die tijd was Amsterdam zeer internationaal georiënteerd. Vele Amsterdammers droegen bij aan het wijdvertakte handelsimperium dat de stad vanaf de zeventiende eeuw opbouwde. De wereldhandel leidde tot macht en welvaart, maar ging gepaard met onderdrukking, geweld en uitbuiting. In de stadscollectie zijn vooral sporen van voorspoed en trots te vinden.