De strijd om algemeen kiesrecht was absoluut speerpunt, ook in Nederland. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht telde tal van plaatselijke afdelingen, zoals ook in Amsterdam. Het vaandel van deze vereniging dateert uit het eerste kwart van vorige eeuw. Dat het om een kwestie van rechtvaardigheid gaat, wordt onderstreept door de aanwezigheid van Vrouwe Justitia (onderaan), geflankeerd door de term ‘suffragii’, Latijn voor het recht om te kiezen. Deze term verwijst naar ‘suffragettes’, de in die tijd gehanteerde aanduiding voor militante voorstandsters van het kiesrecht voor vrouwen.

Het vaandel werd aan ons museum geschonken in 1929; het recht voor vrouwen om gekozen te kunnen worden én te kunnen kiezen, was respectievelijk in 1917 en in 1919 ingevoerd. De schenkingsdatum was 8 maart - dat kan toch geen toeval zijn… Als schenker worden in oude paperassen twee namen genoemd: de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en de Vereeniging van Staatsburgeressen.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.