Dank voor je vraag. In de projecten die we organiseren en de samenwerkingen die we aangaan richt het AM zich steeds meer op grootstedelijke vraagstukken en maatschappelijke relevantie. Dit kritische kunstproject past daar goed in vanwege de vragen die Joseph Semah stelt: Wat is de rol van de begrippen tolerantie, gastvrijheid en 'de stad als toevluchtsoord' in de geschiedenissen van de drie steden Amsterdam, Jeruzalem en Bagdad?

Met de tijdelijke installatie in de Regentenkamer en het publieke programma afgelopen weekend tijdens Amsterdam Art Weekend bieden we tevens ruimte voor dialoog over deze thema's. En we sluiten aan bij het project dat verspreid is over vele locaties in de drie steden.