In 2010 toonde het Amsterdam Museum de expositie The Hoerengracht. Tijdens de expositie was er in de Stoofsteeg 6 het ‘bordeel van de 21ste eeuw’ te zien. Hierin stelde het Amsterdam Museum in samenwerking met het ontwerp bureau concrete onder andere de volgende vragen: Overleeft de inmiddels nogal kale peeskamer met smal bed, spiegel en rood licht de 21ste eeuw? Aan welke voorwaarden moet een voor prostituees een aantrekkelijke werkomgeving voldoen? Wat willen klanten en in hoeverre willen bordeelexploitanten investeren in de innovatie van de branche?

Voorafgaand aan het ontwerpproces werd een meeting gehouden waarin diverse mensen uit de sector (bordeelexploitanten, (ex)prostituees, klanten en mensen uit prostitutiehulpverlening en belangenbehartiging) hun visie gaven op raambordelen.

Bekijk vandaag de herhaling van de aflevering om 20.26 op Holland doc.