Ha Paul!

Ik ben blij dat je je er zo open over uit spreekt. Ik ben het met je eens dat het dragen van een Hijab nooit onder dwang zou moeten of omdat een ander dat wil, dat geldt voor vrouwen in Iran en ook voor je Portugese buurvrouw. Maar je keren tegen een plicht betekent natuurlijk niet automatisch dat je ook tegen de vrijheid bent om hem wel te dragen! 

Over groepsdruk: een cultuur heeft natuurlijk ook altijd iets van groepsdruk in zich, in de vorm van gewoontes en denkkaders. Toen ik met mijn oudste bij babyzwemmen kwam een paar jaar geleden werd ik daar min of meer weggekeken. Het was overduidelijk de bedoeling dat je dat als moeder deed. Hoe stom ik dat ook vond, ik heb het opgegeven. En zo zijn er zo veel voorbeelden te benoemen waar je je schikt naar de gewoonte en naar wat 'normaal' wordt gevonden.

Tot slot, net zoals je vrouwen niet moet willen verplichten een Hijab te dragen, vind ik niet dat je vrouwen met Hijab verantwoordelijk moet maken voor protest tegen de verplichte dracht in landen als Iran. Die vrouwen worden daar niet toe verplicht door vrouwen, maar door mannen. Misschien moeten wij dan vrijdag maar op de Dam gaan staan?

Groeten!

Tom