Ik heb een paar keer een gesprek gevoerd met Johan.
In mijn directiekame van het toen nog bestaande verzorgingshuis Willem Mackenzie Huis nabij de Rai. Het zal omstreeks 1985 zijn geweest. Johan kwam met Dannie en een zus van haar aan mij vragen om een “spoedopname” van zijn "schoongrootmoeder". Zij kon niet langer alleen thuisblijven.