In de tweede druk van Het Menselyk Bedryf uit 1704 staan bij elke prent op de linkerpagina bijbelteksten. Jan Luyken heeft deze teksten eerst in een eigen exemplaar van de eerste druk helemaal uitgeschreven. Later schonk hij dit exemplaar aan zijn even godsdienstige huishoudster Annetie van Vliet. Zij was spoedig na het overlijden van zijn vrouw bij hem komen wonen en bleef tot zijn dood.